חדשות 03.12.2017

דו"ח משרד הבריאות: שונות בזמינות השירותים לחולים בין קופות החולים

קיימים הבדלים בין הקופות ברמת שונות פנימית בזמינות בין האזורים, הן ברפואה ראשונית והן ברפואה שניונית. אזורים ללא שירות כלל ממוקמים בפריפריה בצפון

בדיקה רפואית (אילוסטרציה)
בדיקה רפואית (אילוסטרציה)

​במסגרת הדו"ח השנתי של משרד הבריאות בנושא צמצום פערים בבריאות אשר יפורסם ב-4.12.17 , מפרסם המשרד נתונים אודות זמינות השירותים שמספקות קופות החולים בקהילה.

הנתונים על שירותי קופות החולים התקבלו באמצעות סריקה של מידע מאתרי האינטרנט של הקופות, המפרסמות את נתוני זמינות השירותים באתרי הקופה. הנתונים כוללים מידע על המקצועות הבאים: משפחה, נשים, ילדים, אורתופדיה, עור, עיניים וא.א.ג (אף, אוזן, גרון).

הנתונים נכונים לשנת 2016 ומוצגים ביחס לאוכלוסיה של כל קופה לאותו אזור פעילות. בחלק מהאזורים מספר המבוטחים לקופה מסוימת היה נמוך מכדי לאפשר חישוב מהימן של נתוני זמינות. לכן, מסיבות מתודולוגיות, לא חושבו שעות רופא למבוטח באזורים אלה.

להלן הממצאים העיקריים:

  • שעות השירות ברפואת משפחה וילדים רבות יותר משמעותית ביחס לשעות השירות במקצועות אחרים. זמני השירות ברפואת אף אוזן גרון ורפואת עור הם הנמוכים ביותר ביחס לשאר המקצועות.
  • קיימים הבדלים בין הקופות ברמת שונות פנימית בזמינות בין האזורים, הן ברפואה ראשונית והן ברפואה שניונית. כך, ברפואת משפחה, זמינות השירות בקופת חולים כללית נעה בין 17 ל- 30 שעות ל- 1,000 נפש ברוב האזורים, ואילו במאוחדת בתחום זה ניכרים פערים משמעותיים בין האזורים, כאשר אזור הרי יהודה מראה ערכים נמוכים ביותר. באורתופדיה, זמינות השירות בקופת חולים כללית נעה בין 0.1 ל- 2 שעות ל- 1,000 נפש ברוב האזורים. לעומת זאת, במאוחדת תמונת הזמינות אינה אחידה: באזורי החוף והצפון הזמינות נעה בין 2.1 ל- 5.0, ואילו באזורי מרכז הארץ בין 0.1 ל- 2.0. ככלל, קופת חולים כללית מתאפיינת באחידות רבה יותר מבחינת שעות שירות בתחומים מקצועיים שונים ובין האזורים הגיאוגרפיים.
  • מבחינת הפריסה בחבלי הארץ השונים, קופת חולים כללית הינה בעלת הפריסה הגיאוגרפית הרחבה ביותר ונותנת מענה לתושבים המתגוררים בכל אזורי הארץ.
  • בעבודה זו נצפו אזורים בהם השירות קיים בתחומים אחדים, אך לא קיים בתחומים אחרים (ערך "0"). משמעות הדבר כי ייתכן מאוד ובאזור זה קיימת בעיה של הספקת שירות. כך המצב לדוגמה באזור חוף הכרמל, בו ניתנים שירותי רפואת משפחה למבוטחי מכבי אך לא ניתן שירות בתחום אף אוזן גרון. דוגמא אחרת היא רמת כוכב, בה קופת חולים כללית מספקת שירות רפואת משפחה וילדים, אך אינה מספקת שירותי אף אוזן גרון.
  • אזורים שנמצאו ללא שירות אינם רבים, וממוקמים בעיקר בפריפריה הרחוקה באזור הצפון. מדובר באזורים עם צפיפות אוכלוסיה דלילה המתגוררת בישובים קטנים, כפרים, מושבים וכדומה. בין אזורים  אלה ניתן למנות את החרמון, גולן צפוני, רמת מנשה, עמק חרוד. אזורים נוספים בצפון שנמצאו ללא שירות בתחומים שונים הם חוף הכרמל, מזרח השרון, גליל תחתון.
  • כמות האזורים ללא שירות רבה יותר בתחומי רפואה שניונית ביחס לרפואה ראשונית. ברפואת אף אוזן גרון ורפואת עיניים אזורים ללא שירות זוהו בכל ארבע קופות חולים.
  • כמות האזורים ללא שירות משתנה מתחום לתחום ומקופה לקופה. לדוגמא, ברפואת עור, נצפו חמישה אזורים כאלה בכללית, שניים בלאומית ושנים במכבי. לא נמצאו אזורים כאלה במאוחדת.
  • עיון במפה מספר 30, המציגה יישובים בישראל לפי אשכול חברתי-כלכלי של האוכלוסיה, והשוואתה עם מפות זמינות שירותי הרפואה מלמדת כי אין בהכרח חפיפה בין רמה חברתית-כלכלית לזמינות השירות. ישנם מקרים בהם זמינות נמוכה יותר מאפיינת דווקא את אזורי המרכז. למשל, זמינות רפואת ילדים בקופת חולים מכבי גבוהה יותר באזורי הצפון והדרום, לעומת אזור המרכז ויו''ש.

בתגובה לפרסום הנתונים ציין מנכ"ל משרד הבריאות, משה בר סימן טוב: "קיימת חובה על קופות החולים לספק את שירותי הבריאות באופן שיוויוני בכל חלקי הארץ. הנתונים שאנחנו מפרסמים מעידים על שונות בזמינות השירותים בין הקופות. כעת, לראשונה, יש לציבור יכולת להשוות את זמינות השירותים של קופות החולים לפי אזור מגורים ולראות איזו קופה נותנת את המענה המקיף ביותר לצרכיו. מעתה, אנחנו נפרסם מדי כמה חודשים נתונים אודות זמינות השירותים ונמשיך את מהפכת השקיפות של משרד הבריאות, למען המבוטחים".

  • קיימות מספר מגבלות לשימוש בנתונים – להרחבה בנושא, ראו בפרסום המלא המצורף. הדו"ח בנושא הזמינות נכתב על ידי ד''ר אמה אברבוך, ד''ר הדר אלעד,  גנאדי זסלבסקי, אברהם טייאר, זלמן קאופמן, ד''ר ניבה אזוז ליברמן , דן קיני, רייצ'ל ברנר שלם וד"ר שלומית אבני.

נושאים קשורים:  זמינות שירותים,  קופות החולים,  מחקרים
תגובות